Ing. Jiří Lev

Dalekohled Newton 450/2000 mm.


Dalekohled je postaven na tzv. Dobsonově montáži. Montáž byla stavěna společně s p. ing. Boháčem tak ,že každý dělal dle svých možností součásti dvakrát, takže vznikly dva téměř stejné dalekohledy. Jedná se v podstatě o azimutální montáž s velkými třecími ložisky, která jsou v tomto případě realizována velkými duralovými polokruhy v jedné ose a nízkou trojnožkou v druhé ose. Proti vyleštěným duralovým polokruhům jsou teflonové špalíky a v druhé ose jsou použity teflonové špalíky proti pertinaxové desce. Zde je taká použito středové odlehčení zabezpečující hladký chod v této ose. Toto opatření je nutné, protože váha dalekohledu je cca 50kg. Spodní skříň je zhotovena z překližky tl. 18mm, skříň zrcadla je z 6 mm překližky a příčky z překližky o tloušťce 18mm . Tato skříň má uprostřed štěrbinu, do které se zasouvá plexisklová deska sloužící jako ochranný kryt zrcadla. Do příček jsou zabudovány kluzné polokruhy. Horní prstenec má základny opět z 18mm překližky, mezi ně jsou vlepeny příčky a 3mm překližka. Okulárový výtah je připevněn na vyztuženém dílu prstence. Pavouk držící sekundární zrcadlo je z 0,5 mm duralových pásků vypnutých v prstenci. Spojení mezi skříní zrcadla a horním prstencem je z tenkostěnných duralových trubek průměru 25mm. Všechny spoje jsou provedeny tak ,že dalekohled lze během 10 min sestavit či rozebrat. Na trubky se natáhne ještě „punčocha“ z lehké nepromokavé umělé tkaniny chránící hlavní zrcadlo před zarosením .
Optika dalekohledu byla zhotovena firmou ATC Přerov. Jedná se o primární zrcadlo o průměru 450 mm ohniskové vzdálenosti 2000 mm a sekundární zrcadlo s kratší poloosou 80 mm. Kvalita optiky je mimořádně vysoká a umožňuje využít dalekohled až na teoretickou mez (toto je limitováno kvalitou ovzduší). Primární zrcadlo je uloženo na 18 bodech , sekundární je přilepeno k AL podložce oboustranně lepící pružnou páskou. Díky tomu , že se jedná o značně světelné zrcadlo jsou poněkud obtíže s výběrem okulárů. Běžné typy jako Plössel vykazují při této světelnosti poměrně veliký astigmatismus, převyšující komu od zrcadla. Jako nejlepší se ukázalo použít pro nízká zvětšení okuláry Panoptic a Nagler ve spojení s korektorem komy Paracor od firmy TeleVue. Pro velká zvětšení již vyhoví okuláry Plössel ve spojení s Barlowem (ten vlastně odstraní příliš šikmé paprsky do okuláru).
Jako hledáček je použit zaměřovač TELRAD. Dalekohled je též možno provozovat na tzv. Poncetově plošině která paralakticky otáčí dalekohledem po dobu jedné hodiny.