Ing. arch. Ivan Havlíček

1) Dalekohled papírový:


Refraktorek 50/480 mm, azimutální montáž. Tubus z papírové trubky od pauzáku. Okulárový výtah z trubky od WC. Okuláry mikroskopové. Stativ silný, fotografický. Cena cca 300 Kč + 20 hod. práce. Dalekohled byl určen jako učební pomůcka pro astronomický kroužek. Velmi jednoduchý, aby si jej mohly děti samy zhotovit.

2) Dalekohled TASCO - Newton 114/900,


okuláry 6.3, 12.5 a 25 mm, Barlowova čočka 2.5 krát. Paralaktická montáž německá osová.

3) Dalekohled SOMET Monar 25x100


majetek hvězdárny Zlín.