Ing. Václav Grim

Dalekohled typu Cassegrain 180/primární 650 mm, výsledné 2450 mm.


Sekundární zrcadlo bylo nově zhotoveno ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově. Původně konstruovaná vidlicová montáž byla pro nynější zkoušky optiky nahrazena paralaktickou montáží na sloupovém výsuvném stojanu ze sestavy s teleobjektivem MTO 1000. Pohyb hodinové osy je řízen synchronním motorkem SMR 300/100 s převodovkou B 406 (1 ot/ 15 min) doplněnou převodem 1:96 využívaným současně pro jemné dostavení polohy. Motorek je napájen ze zdroje 24V/50Hz nebo z vlastního zdroje s přesným kmitočtem (50,17123 Hz), případně z počítače. Celková hmotnost sestavy je 29 kg. Konstruktéři jsou ing. V. Grim, ing. V Šalom a elektronika ing. M. Špatenka.