Milan Antoš

Dalekohled Newton na Dobsonově montáži 355/1600 mm.


Optika od Vývojové optické dílny AV ČR v Turnově, osazená v třídílném osmihranném zasouvacím překližkovém tubusu. Zrcadlo je uloženo na devíti bodech realizovaných rohatkami uloženými v tříramenném držáku. Prostor kolem zrcadla je utěsněn. Tubus je uložen v překližkovém boxu umožňujícím pohyb v obou osách. Optický hledáček je nahrazen kolimačním zařízením TELRAD. Pro vyhledávání objektů je přístroj vybaven digitálními úhlovými snímači firmy JMI zn. NGC MINI MAX. Před okuláry Nagler firmy TeleVue je trvale zařazen korektor komy PARACOR od stejné firmy. Používaná zvětšení jsou 115, 150 a 200 krát, nejslabší viditelné hvězdy kolem 15 mag. Celková hmotnost necelých 50 kg.